Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ”

2. Код за ЄДРПОУ: 31571133

3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 24/11-13В

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5815581

5. Електронна поштова адреса: dtz@dtz.in.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.dtz.in.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст Повідомлення:

Черговими загальними зборами акціонерів Приватне акцiонерне товариство “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ” (протокол №1/16) від 29.04.2016р. в зв’язку з прийняттям рішення вищим органом товариства про припинення емітента шляхом реорганізації через перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ” вирішено припинити повноваження Генерального Директора Ксєніча Костянтина Михайловича. Перебував на посаді з 30.04.2015р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000002013%. (1шт. 1,32 грн.). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Черговими загальними зборами акціонерів Приватне акцiонерне товариство “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ” (протокол №1/16) від 29.04.2016р. в зв’язку з прийняттям рішення вищим органом товариства про припинення емітента шляхом реорганізації через перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ” вирішено обрати на необмежений термін на посаду Голова комісії з припинення Ксєніча Костянтина Михайловича. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Генеральний директор, Голова Наглядової Ради АТ “СК “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ” Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000002013%. (1шт. 1,32 грн.). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

ІІІ. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством Генеральний Директор Ксєніч Костянтин Михайлович, 29.04.2016р.