Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 31571133

1.4. Місцезнаходження емітента – 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 24/11-13В

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 581-55-81, (044) 596-02-27

1.6. Електронна поштова адреса емітента – dtz@dtz.in.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – dtz.in.ua

1.8. Вид особливої інформації – Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення Наглядова рада АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №129 від 11 квітня 2014 року) припинила з 11 квітня 2014 року повноваження голови правління Вербицької Олени Сергіївни у зв’язку з поданою нею заявою. Вербицька Олена Сергіївна (згоди на надання паспортних даних не надано) була обрана головою правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» з 26.11.2013 р., акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Наглядова рада АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №129 від 11 квітня 2014 року) припинила з 11 квітня 2014 року повноваження Заступника голови правління Шелестюк Ольги Юріївни у зв’язку з тим, що Шелестюк Ольга Юріївна була висунута як кандидат на посаду Голови Правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ». Шелестюк Ольга Юріївна (згоди на надання паспортних даних не надано) була обрана заступником голови правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» з 26.11.2013 р., акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Наглядова рада АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №129 від 11 квітня 2014 року) обрала з 14 квітня 2014 року на посаду Голови Правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» Шелестюк Ольгу Юріївну. Шелестюк Ольга Юріївна (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду з випробувальним терміном 3 (три) місяці, акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до обрання Головою Правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» обіймала посаду заступника голови правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ». Наглядова рада АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №129 від 11 квітня 2014 року) обрала з 14 листопада 2014 року на посаду Заступника Голови Правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» Вербицьку Олену Сергіївну. Вербицька Олена Сергіївна (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду строком на 3 роки, акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до обрання заступником голови правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» обіймала посаду Голови Правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ». Наглядова рада АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №129 від 11 квітня 2014 року) обрала з 14 листопада 2014 року на посаду Заступника Голови Правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» Лозенко Наталю Анатоліївну. Лозенко Наталя Анатоліївна (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду строком на 3 роки, акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до обрання заступником голови правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» обіймала посаду начальника відділу перестрахування АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ». Загальні збори акціонерів АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №23 від 11 квітня 2014 року) припинили з 11 квітня 2014 року повноваження голови наглядової ради Мельниченко Олени Олександрівни. Мельниченко Олена Олександрівна (згоди на надання паспортних даних не надано) була обрана головою наглядової ради АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» з 30.04.2013 р., акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальні збори акціонерів АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №23 від 11 квітня 2014 року) припинили з 11 квітня 2014 року повноваження члена наглядової ради Фарфудінову Анастасію Геннадіївну. Фарфудінова Анастасія Геннадіївна (згоди на надання паспортних даних не надано) була обрана членом наглядової ради АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» з 30.04.2013 р., акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальні збори акціонерів АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №23 від 11 квітня 2014 року) обрали з 14 квітня 2014 року на посаду голови наглядової ради АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» Ксєніча Костянтина Михайловича. Ксєніч Костянтин Михайлович (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду строком на 3 роки, володіє однією простою іменною акцією АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (0,0000% від загальної кількості акцій), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до обрання головою наглядової ради АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» обіймав посаду Радника Голови Правління АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ». Загальні збори акціонерів АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №23 від 11 квітня 2014 року) обрали з 14 квітня 2014 року на посаду члена наглядової ради АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» Сидорова Сергія Олександровича. Сидоров Сергій Олександрович(згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду строком на 3 роки, акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до обрання членом наглядової ради АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» обіймав посаду Директора інформаційних технологій АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ». Загальні збори акціонерів АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рішенням (протокол №23 від 11 квітня 2014 року) обрали з 14 квітня 2014 року на посаду члена наглядової ради АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» Лозенко Романа Вікторовича Лозенко Роман Вікторович (згоди на надання паспортних даних не надано) обирається на посаду строком на 3 роки, акціями АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до обрання членом наглядової ради АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» обіймав посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Проінструмент».

3. Підпис Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова Правління Шелестюк Ольга Юріївна