Від яких ризиків можна застрахувати свій урожай?
Страхування врожаю умовно можна розділити на 2 напрямки – страхування зернових культур і страхування садів. Хоча ризики в обох випадках в договорі страхування прописуються приблизно однакові.
Збитки від природних явищ: заморозки, град, ураган, злива, землетрус, зсув, пожежа, посуха, удар блискавкою.
Часткова або повна втрата врожаю в результаті поширення інфекційних хвороб рослин.
Протиправні дії третіх осіб (розкрадання, підпал і т.д.).
При цьому можна застрахувати майбутній урожай від часткової та повної загибелі посівів, від кількісного або якісного шкоди, на весь період аграрного циклу або тільки на конкретний сезон.

Які випадки не будуть вважатися страховими?
Якщо подія, яка призвела до збитку врожаю не вказано в договорі страхування.
Коли до знищення врожаю привели умисні дії чи бездіяльність страхувальника.
За умови, якщо збитки виникли в результаті порушення агротехнічних і санітарних норм.