media-20170423-1Моторне транспортне Страхове бюро України (МТСБУ) вирішило нагадати водіям, коли страхова компанія може відмовити у відшкодуванні виплати за автомобіль.
Зокрема, питання про виплату страхового відшкодування за полісом ОСЦПВ регламентуються Законом України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”.
Тому Страхова компанія (МТСБУ) відмовляє у виплаті страхового відшкодування в таких випадках: умисні дії особи, відповідальність якої застрахована (страхувальника), водія транспортного засобу або потерпілого, спрямовані на настання страхового випадку.
Зазначена норма не поширюється на осіб, дії яких пов’язані з виконанням ними цивільного або службового обов’язку, вчинені у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або при захисті майна, життя, здоров’я.
Кваліфікація дій таких осіб встановлюється відповідно до закону; вчинення особою, відповідальність якої застрахована (страхувальником), водієм транспортного засобу умисного кримінального правопорушення, що призвело до страхового випадку (події, передбаченої статтею 41 цього Закону); невиконання потерпілим або іншою особою, яка має право на отримання відшкодування, своїх обов’язків, визначених цим Законом, якщо це призвело до неможливості страховика (МТСБУ) встановити факт ДТП, причини та обставини її настання або розмір заподіяної шкоди; неподання заяви про страхове відшкодування протягом одного року, якщо шкода заподіяна майну потерпілого, і трьох років, якщо шкода заподіяна здоров’ю або життю потерпілого, з моменту вчинення ДТП.
У разі відмови у здійсненні страхового відшкодування страховик (МТСБУ) зобов’язаний вказати в ухваленому рішенні обґрунтування (мотиви) відмови (стаття 36 Закону).