Perevod_strahovyh_dokumentovСтрахування бізнес-ризиків з року в рік стає дедалі популярнішим. Особливо гостро питання корпоративного страхування постає в кризові часи, коли немає надлишків резервів, кредитні ресурси досить дорогі, а інвестори та акціонери можуть самі зазнавати труднощів з фінансуванням. Будь-яка втрата активів, збитки, пов’язані з претензіями третіх осіб, і незадоволений персонал можуть поставити компанію в скрутне становище, а тому захист за допомогою страхових інструментів може послужити підприємству рятувальним кругом від банкрутства.
За час існування страхової індустрії фахівці розробили масу страхових продуктів, які вирішують ту чи іншу проблему, з якою може зіткнутися бізнес.
Серед різних видів комерційного страхування виділяють три найпопулярніші та поширені форми: страхування майна, працівників і відповідальності.
Страхування активів підприємства від ризиків знищення покриває будь-які види майна, починаючи від транспорту і закінчуючи офісами, заводами. Страхування персоналу компанії допомагає підвищити статус роботодавця, забезпечити персонал якісною медичною допомогою, а, отже, залучити або утримати в компанії найбільш професійні трудові ресурси. А різні види страхування відповідальності – від обов’язкових до добровільних – захищають компанію від фінансових втрат в результаті пред’явлення претензій з боку третіх осіб.
Кожна галузь економіки має свою специфіку, і, відповідно, схильна до різних ризиків.