105Страхування на випадок втрати роботи є укладення договору страхування фінансових ризиків, пов’язаних з недобровільною втратою роботи.
Договір страхування передбачає виплату страхового відшкодування в разі непередбаченої втрати Застрахованою особою постійного джерела доходу з незалежних від нього обставин, що виникли в результаті:
- ліквідація організації або припинення діяльності;
- скорочення чисельності або штату працівників організації;
- припинення трудового договору в зв’язку з настанням надзвичайних обставин, що перешкоджають продовженню трудових відносин
припинення трудового договору в зв’язку з відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем;
- припинення трудового договору в зв’язку з відмовою працівника від переведення на іншу роботу, необхідну йому відповідно до медичного висновку.
Договором страхування передбачена тимчасова франшиза і період очікування. Період, що починається з дати набрання договором страхування чинності і встановлений в 60 (шістдесят) днів. Подія, що відбулася протягом цього періоду, не є страховим випадком.
Тимчасова франшиза (Період відсутності зайнятості Страхувальника, за який не виробляються страхові виплати) обчислюється з дати розірвання трудового договору і встановлюється в 60 (шістдесят) днів.
Страхове відшкодування виплачується щомісяця за наявності підтвердження відсутності зайнятості у Страхувальника.
Загальна кількість щомісячних страхових виплат не може перевищувати 12 (дванадцять) виплат за весь термін страхування.

Придбати поліс онлайн
Оформити заявку