Замовник – ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ” (скорочено ТДВ “СК “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ”, код ЄДРПОУ 31571133) оголошує про конкурс з відбору аудиторські послуги відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

 Цілі та обсяг аудиту:

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єкту аудиторської діяльності  для проведення аудиту фінансової звітності ТДВ “СК “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ” за 2019 рік.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

 Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг (в подальшому – Нацкомфінпослуг) (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності) за 2019 рік;
  • підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика) за 2019 рік;
  • додатковий звіт для аудиторського комітету.

 Умови та порядок проведення конкурсу, критерії відбору:

Суб’єкт аудиторської діяльності повинен відповідати таким вимогам:

 • інформація про суб’єкта аудиторської діяльності внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше 5 (п’яти) аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 (десяти) осіб, з яких щонайменше 2 (дві) особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству.
 • мати досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту;
 • не мати стягнень з боку Аудиторської палати України та Ради нагляду за аудиторською діяльністю;
 • не мати фактів подання недостовірної звітності фінансовими установами, виявленими органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, що підтверджена аудиторським висновком суб’єкта аудиторської діяльності;
 • мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
  • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 • коротке резюме про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • документ про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та до розділу суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • перелік основних клієнтів із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • діючий Договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами.

Інформація про процедуру:

Дата початку проведення конкурсу – 24 січня 2020 року

Кінцевий строк подання документів – 30 січня 2020 року до 18 годин 00 хвилин

Дата проведення конкурсу – 05 лютого 2020 року об 11 годині 00 хвилин

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Документи просимо надсилати на електронну адресу: ТДВ “СК “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ”: dtz@dtz.in.ua.

Контактна особа: Притика Світлана Анатоліївна, тел. +38 (050) 382-60-27

Фінансова звітність та інша інформація стосовно ТДВ “СК “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ” доступна на сайті компанії: www.dtz.in.ua.

Додаткова інформація про діяльність ТДВ “СК “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ” може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь на сайті ТДВ “СК “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ” www.dtz.in.ua.

Додаткові умови:

 • перемога суб’єкта аудиторської діяльності в Конкурсі не має обов’язковим наслідком укладення договору на надання послуг з аудиту фінансової звітності. Рішення про затвердження суб’єкта аудиторської діяльності, з яким буде укладено відповідний договір, приймається вищим органом управління ТДВ “СК “ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ”;
 • рішення про прийняття пропозиції може прийматися з урахуванням у тому числі, але не виключно, таких факторів: ціни, ділової репутації, рекомендацій, історії ділових відносин, обізнаності про компетенцію та якість послуг, досвіду роботи тощо.